OLUŞUM

Atölye Kolektif birlikte tasarlama ve birlikte üretme prensiplerine dayalı bir mimarlık oluşumudur. Lisans eğitimi sürecinde etkinlik göstermeye başlayan çokdisiplinli mimarlık atölyesinin devamı niteliğinde, yarışma projelerinde elde edilen dereceler sonrasında Evrim Akcan, Arif Bıltır ve Emre Torbaoğlu tarafından İstanbul’da kurulmuştur (2007). Üretimlerini, mimarlığın geçişli yapısı içinde tekil yapılardan kentsel mekan düzenlemelerine, iç mekan tasarımlarından eski eser restorasyon projelerine, kültürel peyzaj koruma işlerinden arkeolojik alan belgelemelerine varan çeşitlilikte gerçekleştirmektedir. 

YAKLAŞIM

Ekip, çalışmalarını yeni denemelere açık bir tavır içinde, devingen ve esnek programlar çerçevesinde yürütmeyi önemser. İnsanı merkeze koyan temel yaklaşımı, her bir tasarım konusunu çağdaş mimarlık ilkeleri doğrultusunda sosyal, kültürel ve doğal verileri değerlendiren analitik araştırmalar ile ele alarak özgün çözümler üretmeye dayalıdır. Atölye Kolektif, teori ile pratik arasındaki etkileşimi sürekli canlı tutmaya çalışan, bağlamın potansiyellerini açığa çıkararak içeriden keşfetmeyi hedefleyen bir anlayış ile hareket eder. Bunun için; kentsel ve kırsal dokular üzerine alan pratiğine dayalı araştırmalar yapar ve elde ettiği verileri temel bilgi kaynağı olarak kullanır. 

İlk taslaklardan son detaya kadarki her aşamada, tutarlı ve açık bir mimari dil oluşturabilmek öncelikli amaçtır. Programın, işlevselliği karşılayan ve aynı zamanda forma dayalı kaygılardan uzak bir estetik anlayış ile eşzamanlı olarak çözümlenmesi esastır. Yere özgülük, kavramsal netlik, detaylardaki basitlik ve kesinlik ile malzeme yalınlığı dikkate alınan başlıca ilkelerdir.

YÖNTEM

Nitelikli mekanlar yaratmanın, karşılıklı bilgi akışının sağlandığı diyalog temelli süreçler ile mümkün olabileceği bilinci üretimlerine yön verir. Mühendisler, kent plancıları, tasarımcılar, sanatçılar vs. gibi farklı disiplinlerden konusunda uzman kişiler proje aşamalarının aktif bileşenleridir. Kullanıcı ve işveren beklentilerinin kavranmasında ve karşılanmasında katılımı gözeten, çözüm odaklı bir tutum benimser.

Projelendirme ve uygulama aşamaları birbirini besleyen bütüncül bir bakış açısı altında değerlendirilir. Atölye Kolektif, tasarım süreçleri sonrası ideal sonuçları elde edebilmek için şantiye sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirir, küçük ölçekli projelerinin yapımını üstlenir.