Erken Cumhuriyet Dönemi İşçi Konutları (1923-1930)

Araştırma Ekibi: Evrim Akcan, Arif Bıltır, Mine Kavasoğulları, İlhan Muedin, Emre Torbaoğlu, Serap Akkoca
Tarih : 2013
İdare : Emlak Konut

Araştırma alanı, cumhuriyet döneminin ilk sanayi yatırımlarından biri olan Yunus Çimento Fabrikası'na ait işçi yerleşkesidir. 1990'lı yıllara kadar aktif olan fabrikanın kullanım dışı kalmasıyla atıl hale gelen işçi konutları, 2005 yılında dönem mimarisi karakterine sahip olmaları dolayısıyla tescillenmiş, fakat; bu karara rağmen daha sonraki yıllarda yıkımları gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında yapılan yüzey araştırması ile temel izleri ortaya çıkarılan konut yapıları, bu izler ve geçmiş dönem fotoğrafları üzerinden belgelenmiştir.