Ermeni Vakfı Bina Rölöveleri : Kilise | Okul | Yönetim Binası

Araştırma Ekibi: Evrim Akcan, Arif Bıltır, Mine Kavasoğulları, Emre Torbaoğlu, Serap Akkoca
Tarih: 2013
İdare: Pangaltı Ermeni Katolik Mıhitaryan Manastır ve Mektebi Vakfı

Halaskargazi Caddesi üzerinde konumlanan Pangaltı Ermeni Katolik Mıhitaryan Manastır ve Mektebi Vakfı binaları 19.yy ortalarına tarihlenmektedir. Okul binası, mimar Kegham Kavafyan tarafından 1917 yılında hazırlanan projeye göre yenilenmiştir.